Ông bố cưỡi ngựa đón con tan học mẫu giáo ở Trung Quốc

.
Ông bố cưỡi ngựa đón con tan trường ở Trung Quốc
 
 
Ông bố cưỡi ngựa đón con tan trường ở Trung Quốc

 Hồng Hạnh (theo Pear)

Nguồn: vnexpress.net