Bộ Giao thông yêu cầu Grab không mở rộng thí điểm khi chưa được phép

.
Nguồn: tieudungplus.vn